Tag Archives: Ngành gì được chuyển visa thực tập sinh sang tokutei?

Chuyển Visa Thực Tập Sinh sang Visa Tokutei: Cách Thức và Quy Trình

chuyen-doi-visa-tts-sang-visa-Tokutei

Bạn đang là thực tập sinh tại Nhật Bản và muốn mở rộng trải nghiệm của mình? Bạn có thể muốn chuyển từ Visa Thực Tập Sinh sang Visa Tokutei, một loại Visa cho phép bạn làm việc trong lĩnh vực chuyên môn mà bạn đang học tập hoặc làm việc tại Nhật Bản. Trong […]

Gọi ngay